Ewangelickie wzgórze zapomnienia #1

6

Jeszcze na pocz. XX w. podawano w przewodnikach i opracowaniach monograficznych (m.in. w Fuehrer und Stadtplan von Konitz und Umgegend z 1910 r.), że najstarszy zachowany nagrobek na tym cmentarzu pochodzi z 1629 r. Na fotografii grób zamordowanego Ernesta Wintera, 1905 r. Źródło.

Po XVII-wiecznym chojnickim cmentarzu prawie nic się nie zachowało. Prawie – Jeszcze rosną drzewa, które to widziały… Dlaczego niemieccy żołnierze podczas II wojny światowej zaczęli dewastować ewangelicką nekropolię?

Luteranie przybywają do Chojnic
Zanim w Chojnicach założono cmentarz dla ewangelików na rogu obecnych ulic Gdańskiej i Świętopełka, Rolbieckiego i Swarożyca, protestanci byli chowani przy nekropoli opodal chojnickiej fary. W 1616 r., zgodnie z wyrokiem Trybunału Koronnego, gmina ewangelicka musiała zwrócić kościół wraz z cmentarzem katolikom. Jako że protestantów było więcej, to w ciągu 5 lat wyznaczyli nowe miejsce na wieczny spoczynek – wzgórze za Bramą Gdańską[1], czyli za obecnie stojącym Chojnickim Domem Kultury. Czytaj dalej

Reklamy

Właściciele Klawkowa w XVI w. #2

Czyje było Klawkowo po rycerzu Clawko? Wieś była w rękach tajemniczego Krzysztofa oraz sekretarza króla Zygmunta Augusta. Również miasto Chojnice stało się właścicielem Grunsberga, ale szybko je utraciło – w jaki sposób?

dobra miejskie

Wykaz dóbr miejskich wg różnych badaczy.

Christophoro de Grunczbergk
Cennym źródłem, w którym wspomina się Klawkowo, jest 7-tomowa seria Matricularum Regni Poloniae summaria. Z pierwszego wpisu, datowanego na 2 VIII 1526 r., wynika, że właścicielem wsi był Christophoro de Grunczbergk. Z tego dokumentu dowiadujemy się także, że osada nazywa się właśnie „Grunczbergk alias Clawkowo”, zatem pojawia się w tym miejscu po raz pierwszy nazwa Clawkowo. Sam tajemniczy Christophoro posiadał także 4 ogrody w miejscowości Queszyn (o której trudno coś więcej powiedzieć) w powiecie człuchowskim [1]. Czytaj dalej