Klawkowo a właściciele klucza krojanckiego #3

1

Klawkowo i okolice na mapie opracowanej przez K. Mikulskiego. Koniec XVII w. [2].

W XVII w. Grunsberg był własnością szlachecką jako część powstających dóbr klucza krojanckiego. W kolejnym stuleciu wieś przeszła w posiadanie rodziny Wejher, a następnie von Somnitz. Jeden był sędzią, drugi szambelanem. W jakich okolicznościach Chojnice utraciło Klawkowo?

Piotr Lewald Powalski
O kolejnym właścicielu Klawkowa czytamy w XI tomie Fontes TNT. Pod datą 1653 r. wypisani są ofiarodawcy, którzy ze swoich dóbr będą odprowadzać datek na kościół farny w Chojnicach. Jednym z nich jest sędzia powiatu człuchowskiego Piotr Lewald Powalski, który ze swoich dziedzicznych wsi (Powałek, Krojant, Klawkowa i połowy Kłodawy) odda część dochodu na chojnicką świątynię, a od ogrodników z Klapkow będzie pobierał 2 grosze [1]. Czytaj dalej

Reklamy

Jak się nazywały dobra rycerza Clawko? #1

Bez tytułu

Szczegółowe przedstawienie nazw, jakie posiadała omawiana miejscowość wraz z ukazaniem daty jej wystąpienia. Opracowanie własne.

Dziś przypada rocznica nadania ziemi rycerzowi Clawko. To wieś o rodowodzie krzyżackim, na przestrzeni swoich dziejów nosiła nazwę Grunsberg. Historia tej miejscowości rozpoczyna się 5 sierpnia 1340 r., kiedy to wydano przywilej lokacyjny na ręce przyszłego właściciela – Clawka. Od kiedy możemy mówić o miejscowości Klawkowo?

Klawkowo, miejscowość z którą związana jest od pokoleń moja rodzina, graniczy od południowego-zachodu z miastem Chojnice, które stanowi centrum ziemi chojnickiej mieszczącej się we wschodniej części Pojezierza Południowo-Pomorskiego i Krajeńskiego, Borów Tucholskich oraz Równiny Charzykowskiej. Wszystkie te tereny leżą w południowej części Pomorza Gdańskiego. Czytaj dalej